×
Zmiana wielkości czcionki:

Pytania i Odpowiedzi

Dla osób z niepełnosprawnością:

Wszystkie działania prowadzone przez AZ są bezpłatne.

Staż to okres 3 miesięcznej pracy naszych Klientów. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie stypendium stażowego, które finansowane jest przez PFRON. W tym czasie Pracodawca może przeszkolić, poznać i przygotować pracownika do przyszłej pracy nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, która obecnie nie jest zatrudniona oraz jest w wieku aktywności zawodowej co oznacza, że nie ukończyła 59 r.ż. w przypadku kobiet oraz 63 r.ż. w przypadku mężczyzn. Co więcej stan psychofizyczny i zdrowotny musi pozwalać na podjęcie stałego zatrudnienia. Kandydat nie może uczestniczyć w dwóch projektach jednocześnie. Wyjątkiem są projekty, w których formy wsparcia nie pokrywają się – np. jeden dotyczy wsparcia psychologicznego, a drugi ma na celu uzyskanie zatrudnienia.

Nie, projekty są dedykowane dla osób do 59 lat w przypadku kobiet i do 64 w przypadku mężczyzn. Osoby, które pobierają tzw. „wcześniejsza emeryturę” również nie mogą korzystać z naszych usług.

W przypadku realizacji Twojej współpracy z naszym Klientem podpisujemy jedynie dokument „Porozumienie z Pracodawcą”, który odnosi się do indywidualnego Klienta. Potrzebę rekrutacji Kandydatów możesz zgłosić w każdym momencie, podobnie jak zrezygnować z naszych usług.

Tak, zespół Agencji pełni funkcję mediatora w relacji Pracodawca-Pracownik. W przypadku trudności, prosimy zgłosić taką informację do nas, a współpracujący z Tobą Pracownik Agencji pomoże rozwiązać problem.

Dla pracodawców: